Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Podpora

Projekty

Spolupráce

 

Opravdu moudří od nepaměti věděli, že vzdělání je jednou z nejcennějších životních hodnot. Vzdělané elity jsou budoucností národa. To platí i pro nás, přestože nás rovnostářská propaganda mnoho let přesvědčovala o opaku.

České země patří historicky k těm, kde se vzdělání dávaly vysoké priority. V Praze byla založena jedna z prvních univerzit v Evropě. Přestože se na ní vyučovalo převážně německy, měla velký přínos pro vzdělanost v Čechách. Byli jsme mezi prvními zeměmi, kde byla zavedena povinná školní docházka. Vysoká gramotnost obyvatelstva s tím spojená přispěla k rozvoji české společnosti. Vzdělání bylo ovšem drahé, a mohly si ho dovolit jen vyšší vrstvy. Proto už v období první republiky vznikaly projekty podporující studenty ze sociálně slabých vrstev.

Naše nadace chce podporovat studium na několika prestižních světových univerzitách. Z těch nejznámějších jsou to například Harvard,Oxford nebo Cambridge. Tyto školy jsou světovými centry vědy a kultury. Mezi jejich absolventy patří uznávaní vědci, umělci, politici. Každá z nich se pyšní desítkami jmen nositelů Nobelových cen. Být přijat ke studiu, znamená patřit k těm nejlepším. Studovat tam je ale finančně náročné. Získat půjčku na studium představuje závazek do budoucna. Aby ji mohli splatit, volí mnozí absolventi hned po škole práci v zahraničí. Někdy jsou k tomu přímo smluvně zavázáni poskytovatelem půjčky. Hlavním smyslem naší nadace je dát jim možnost svobodné volby. Když nebudou muset řešit tento finanční problém, mohou se rozhodovat, kde chtějí žít a pracovat, podle jiných kritérií. My pochopitelně doufáme, že se většina z nich vrátí domů. Získané prvotřídní vzdělání a zkušenosti uplatní v České republice, a stanou se z nich budoucí české elity.

 

Proč jste se rozhodli podporovat Čechy studující na špičkových světových školách?

Jména jako Oxford či Harvard jsme v mládí znali jen z knížek. V době, kdy jsme vyrůstali, bylo vlastně jedno, kde kdo vystudoval. Naštěstí to platilo i prvních patnáct let po revoluci. Důležité byly nápady, energie a ochota tvrdě pracovat. Také štěstí být ve správnou dobu na správném místě. Dnes to už ale jedno není. V globalizujícím se světě hraje špičkové vzdělání čím dál tím důležitější roli. A to nejen pro jednotlivce. Národy budou prosperovat nebo upadat podle toho, jak vzdělané budou mít elity. My chceme, aby naše země prosperovala.

Kolik stipendií budete poskytovat?

Každý rok zaplatíme studium deseti studentům v magisterském studiu na některé z deseti nejlepších světových univerzit. Podporovat budeme studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

Proč jen tyto obory a proč jen magisterské studium?

Chceme podporovat obory, jejichž absolventi zpravidla mají širší vliv na to, jak se daří celé společnosti. Podporujeme výhradně magisterské studium, protože nejlepší školy vynikají právě v oborech tohoto studia.

Budou stipendia něčím podmíněna? Třeba tím, že se absolventi vrátí do České republiky?

Ne, nebudou. Hlavní smysl naší podpory spočívá právě v tom, že těmto talentům dáme možnost svobodně se rozhodnout. Budeme rádi, když se vrátí domů a začnou pracovat v České republice. Pokud se ale rozhodnou šířit její dobré jméno v zahraničí, a vrátit se třeba až po letech, už jako špičkoví odborníci ve svých oborech, je to také dobrá varianta.

Proč jste si vybrali právě tyto univerzity?

Jsou to univerzity vyhodnocené jako nejlepší na světě publikací, která porovnává 1200 vzdělávacích institucí z celého světa podle počtů citací a zastoupení držitelů Nobelových cen a Fieldsových medailí.

Martina a Tomáš Krskovi

Martina a Tomáš vystudovali Ekonomickou fakultu západočeské univerzity v Plzni.

Tomáš po ukončení školy pracoval dva roky jako makléř, pak nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Začínal jako asistent finančního ředitele a v letech 1996 – 98 pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Postupně zastával několik pozic ve vedení Škoda Holding a v roce 2009 se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. V závěru roku 2010 odkoupil s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva.

Digital Communications