Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Nadační fond, jehož zakladateli jsou Martina Krsková a Tomáš Krsek, poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.¨

Stipendia pro vysokoškoláky

Stipendia dávají možnost vysokoškolského studia i těm méně majetným. Všem studentům se nabízí v současnosti skvělá šance využít nabídku soukromého nadačního fondu manželů Krskových, kde si mohou případní zájemci požádat o grant. Studentská stipendia umožňuje získat uvedený nadační fond, který poskytne za určitých splněných podmínek finanční prostředky pro studium na prestižních světových univerzitách. Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových byl založen z důvodu podpory studia našich studentů v zahraničí. Tímto způsobem se přibližují možnosti všem vynikajícím studentům studovat technické obory, politologii, ekonomii, přírodní vědy, ale i historii na světově proslulých universitách.

Stipendijní programy

Stipendijní programy jsou nastaveny tak, aby pro české studenty nebyl výběr omezen jen na tuzemské školy. Díky nadačnímu fondu se jim tak otevírá další možnost studia na vybraných zahraničních universitách. Problém s případným financováním studia přebírá nadační fond. Zájemci se mohou blíže seznámit jakým způsobem a za jakých podmínek lze dosáhnout na uvedené finanční prostředky. Studium v zahraničí se tak touto formou stává dostupnější. Každoročně je vybráno 10 nejlepších studentů, kteří dostanou příležitost využít studijních programů na nejrůznějších evropských a světových vysokých školách.

Seznam všech univerzit

Seznam všech univerzit

Tomáš Krsek

Tomáš Krsek Po dokončení studií na Ekonomické fakultě západočeské univerzity v Plzni pracoval Tomáš Krsek dva roky jako makléř. Poté nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Začínal jako asistent finančního ředitele a v letech 1996 – 98 pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se Tomáš Krsek stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Aktuálně:

 

Od spuštění programu bylo

zatím uděleno... 29 stipendií.

 

V současné době nadační fond

přijímá přihlášky.

Digital Communications