Dělám to pro sebe

Potravinová banka Džbánsko je regionální potravinovou bankou pro západní část Ústeckého a Středočeského kraje – okresy Chomutov, Most, Louny, Rakovník a Kladno. Jejím posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

 

Co dělají potravinové banky

Potravinové banky sbírají potravinové přebytky od zemědělců, supermarketů a dalších, a rozdělují je mezi ty, kteří přebytky potřebují – lidé bez domova, v sociální nouzi či ohrožení sociálním vyloučením.

 

Náš nadační fond pomohl potravinové bance Džbánsko v roce 2018 následujícím:

- uhradili jsme 50 % provozních výdajů

- opravili jsme sklad potravinové banky

Martina a Tomáš Krskovi

Martina a Tomáš vystudovali Ekonomickou fakultu západočeské univerzity v Plzni.

Tomáš po ukončení školy pracoval dva roky jako makléř, pak nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Začínal jako asistent finančního ředitele a v letech 1996 – 98 pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Postupně zastával několik pozic ve vedení Škoda Holding a v roce 2009 se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. V závěru roku 2010 odkoupil s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva.

Digital Communications