Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Podmínky pro získání stipendia

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol.  Maximální věk žadatele je 25 let.

Součástí přihlášky je:

  • Životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi.
  • fotografie
  • Informace o škole, na kterou je uchazeč přijat.
  • Esej (3600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení.
  • Prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • Potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně).

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Úplný seznam všech univerzit:

Seznam všech univerzit

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

Aktuálně:

 

Od spuštění programu bylo

zatím uděleno... 29 stipendií.

 

V současné době nadační fond

přijímá přihlášky.

Digital Communications