Dělám to pro sebe

Naše nadace podporuje 2 organizace, které se starají o lidi v nouzi.

Centrum sv. rodiny

Centrum svaté rodiny spadá pod podporu farnosti Římskokatolické farnosti Liběšice u Žatce.

Prostřednictvím Fondů hmotné nouze pomáháme lidem pod hranicí chudoby a ukrajinským rodinám v těžkých podmínkách. Centrum svaté rodiny zakoupilo a zrekonstruovalo dům ve Varnsdorfu, ve kterém bude v tomto roce otevřena adiktologická poradna a ambulance pro děti a mládež.


Domov sv. Vincenta de Paul

Již mnoho let spolupracujeme s tímto azylovým domem pro handicapované rodiče s dětmi, který se nachází v Dolním Podluží v Ústeckém kraji.

Azylový dům poskytuje svým obyvatelům sociální služby, které jim pomáhají žít normální život, začlenit se do společnosti a vychovat jejich děti.

 

Náš nadační fond pomáhá klientům těchto organizací v následujících oblastech:

- poskytujeme kauce na vstup do azylového domu

- přispíváme na nákup potravin, školních obědů, léků, zdravotních pomůcek a domácích spotřebičů

- ve výjimečných a odůvodněných případech pomáháme uhradit dluhy a vyřešit exekuce

Martina a Tomáš Krskovi

Martina a Tomáš vystudovali Ekonomickou fakultu západočeské univerzity v Plzni.

Tomáš po ukončení školy pracoval dva roky jako makléř, pak nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Začínal jako asistent finančního ředitele a v letech 1996 – 98 pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Postupně zastával několik pozic ve vedení Škoda Holding a v roce 2009 se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. V závěru roku 2010 odkoupil s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva.

Digital Communications