Dělám to pro sebe

Dělám to pro sebe je projekt, na kterém pracujeme spolu s Domovem sv. Vincenta de Paul, azylovým domem pro handicapované rodiče s dětmi v Ústeckém kraji. Tento azylový dům poskytuje svým obyvatelům sociální služby, které jim pomáhají žít normální život, začlenit se do společnosti a vychovat jejich děti.

 

Cíl projektu

Našim cílem je pomáhat rodinám v oblasti Šluknovského výběžku a dalších lokalitách České republiky, které se nachází v složité sociální situaci.

S Hanou Venturovou, ředitelkou azylového domu, jsme se shodli na tom, že největší smysl má podpora vzdělávání. Snažíme se naučit rodiče, že šance na úspěch dítěte se zvýší, pokud dosáhne vyššího než základního vzdělání a stanou se "něčím", například vyučí se povolání.

 

 

Jak projekt funguje

1. sociální příspěvek na studium

Hradíme všechny náklady spojené se studiem, na které nestačí rodinný rozpočet – například jízdné, kolejné, internát, školní jídelny apod. Nadační fond hradí tyto náklady přímo na účty poskytovatelů.

 

2. motivační příspěvek

Každému dítěti založíme vklad, do kterého získá finanční obnos za každý ukončený ročník. Za každý ukončený ročník uložíme vklad 10 000,- Kč – po úspěšném ukončení učebního oboru nebo studia tak může mít dítě ušetřeno až 63 000 Kč.

V případě zlepšení prospěchu v hlavních předmětech navýšíme částku ročního vkladu až o 50 % z celkové dosud uložené částky. Pří hodnocení oceňujeme spíše snahu než samotné výsledky. Vždy se ale rozhodujeme na základě konkrétních případů. Mnohdy je cennější, když se zlepší čtyřkař s odřenýma ušima na trojkaře než dvojkař na jedničkáře.

Po získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení navýšíme celkovou nasbíranou sumu o 50 %. Absolvent programu tak bude mít finance na vlastní pronájem nebo další studium.

Pokud dítě studium nedokončí, nárok na motivační příspěvek zaniká (sociální příspěvek nám ale vracet nemusí).

 

 

Výsledek projektu

Projekt Dělám to pro sebe je určený výhradně sociálně slabým rodinám, které nám doporučí sociální pracovníci a učitelé ve školách. Dosud jím prošlo 31 dětí a studentů.

Martina a Tomáš Krskovi

Martina a Tomáš vystudovali Ekonomickou fakultu západočeské univerzity v Plzni.

Tomáš po ukončení školy pracoval dva roky jako makléř, pak nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Začínal jako asistent finančního ředitele a v letech 1996 – 98 pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Postupně zastával několik pozic ve vedení Škoda Holding a v roce 2009 se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. V závěru roku 2010 odkoupil s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva.

Digital Communications