Dělám to pro sebe

Centrum svaté rodiny spadá pod podporu farnosti Římskokatolické farnosti Liběšice u Žatce.

Prostřednictvím Fondů hmotné nouze pomáháme lidem pod hranicí chudoby a ukrajinským rodinám v těžkých podmínkách. Centrum svaté rodiny zakoupilo a zrekonstruovalo dům ve Varnsdorfu, ve kterém bude v tomto roce otevřena adiktologická poradna a ambulance pro děti a mládež.

 

Jak spolupracujeme s Centrem svaté rodiny:

- zřídili jsme fond hmotné pomoci, který pomáhá lidem pod hranicí chudoby

- zakoupili a zrekonstruovali jsme dům, ve kterém byla ubytována ukrajinská rodina, která před několika lety uprchla do ČR před válkou

- zakoupili a zrekonstruovali jsme dům, ve kterém bude v roce 2019 otevřena adiktologická poradna pro děti a mládež

Martina a Tomáš Krskovi

Martina a Tomáš vystudovali Ekonomickou fakultu západočeské univerzity v Plzni.

Tomáš po ukončení školy pracoval dva roky jako makléř, pak nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Začínal jako asistent finančního ředitele a v letech 1996 – 98 pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Postupně zastával několik pozic ve vedení Škoda Holding a v roce 2009 se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. V závěru roku 2010 odkoupil s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva.

Digital Communications