Dělám to pro sebe

Adiktologická poradna ve spolupráci s Centrem sv. rodiny

V roce 2019 bude ve spolupráci s Centrem sv. rodiny ve městě Varnsdorf otevřena adiktologická poradna, zaměřená zaměřena na děti a mládež.

Problematika závislostí je bohužel v tomto regionu poměrně rozšířená a chybí jak dostatečné programy pro prevenci, tak poradna či dokonce ambulantní léčba, za kterou by nemuseli rodiny s dětmi složitě dojíždět. Pro účely poradny jsme pomohli Centru Centrem sv. rodiny zakoupit dům, který prošel potřebnou rekonstrukcí tak, aby maximálně odpovídal potřebám adiktologické poradny – ať už jde o skupinové akce, ambulantní léčbu či individuální poradnu.

Martina a Tomáš Krskovi

Martina a Tomáš vystudovali Ekonomickou fakultu západočeské univerzity v Plzni.

Tomáš po ukončení školy pracoval dva roky jako makléř, pak nastoupil do Škody Plzeň, se kterou spojil svůj život. Začínal jako asistent finančního ředitele a v letech 1996 – 98 pracoval jako vedoucí projektového financování ve Škoda Steel. V roce 1999 se stal finančním ředitelem celé Škody a podílel se na její záchraně a oborové transformaci.

Postupně zastával několik pozic ve vedení Škoda Holding a v roce 2009 se stal jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. V závěru roku 2010 odkoupil s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou jejího představenstva.

Digital Communications